Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu

Pobyt w szpitalu nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Oprócz problemów związanych ze zdrowiem pojawiają się kwestie finansowe i nieobecność w pracy. 

Rekompensatą finansową za pobyt w szpitalu może być ubezpieczenie na życie.

Pobyt w szpitalu w wyniku...

Każda polisa, która w zakresie posiada pobyt w szpitalu, zawsze określa, w związku z jakim przypadkiem i jaka kwota należy się za dzień pobytu. 

Należy pamiętać, że w Ogólnych Warunkach jest zapisana definicja pobytu i warunki, które muszą być przez Ciebie spełnione, aby otrzymać odszkodowanie. 

lle może wynosić świadczenie za pobyt w szpitalu?

To wszystko zależy od zakresu, który wybierzemy. Zazwyczaj są to kwoty w przedziale 90-150 zł. Jeżeli chcemy mieć większe zabezpieczenie możemy liczyć nawet na 500 zł za dzień pobytu.

Warto znać również ograniczenia w wypłacie. Niekiedy warunki są tak skonstruowane, że pełną kwotę jak np. 100 zł dostaniesz za maksimum 14 dni pobytu, a od 15 dnia przykładowo 75 zł. Dodatkowo znajdziesz również maksymalną ilość dni, za którą zapłacą w ciągu roku trwania polisy. Jak np. 100 dni czy 180 dni.

Jeżeli nasz pobyt będzie związany z OIOM to często jest tak, że dostajemy świadczenie jednorazowe jak np. 500 czy 1000 zł.

Jak wygląda ubezpieczenie za pobyt w szpitalu?

To wszystko zależy od towarzystwa, jaki zakres nam oferuje. Często jest to dzielone w związku z przyczyną pobytu w szpitalu. Dlatego też możemy spodziewać się innej wysokości świadczenia przy danym rodzaju pobytu.

Standardowo wyróżniamy 3 rodzaje pobytu w wyniku:

 • Choroby
 • Nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt na OIOM

Dodatkowo możemy spodziewać się wypłaty świadczenia za pobyt w wyniku:

 • Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego
 • Wypadku przy pracy
 • Pobyt w związku z zawałem serca lub udarem mózgu

Na polisie znajdziesz wysokość świadczenia za dzień pobytu. Dlatego należy pamiętać, że w Ogólnych Warunkach została określona minimalna liczba dni pobytu, aby świadczenie zostało wypłacone. 

Kiedy towarzystwo nie wypłaci odszkodowania?

Zanim zdecydujemy się na polisę, która w zakresie będzie miała pobyt w szpitalu to warto spojrzeć na wyłączenia. Czyli zdarzenia, za które ubezpieczyciel nie zapłaci nam odszkodowania.

Przyjmujemy tutaj dwie grupy wyłączeń:

 1. Ogólne tj. pierwsze wyłączenia, które są przypisane do każdego świadczenia. Jak np. zdarzenie, którego przyczyną był udział w protestach, rozruchach, bójce, prowadzenie pojazdu po alkoholu lub bez uprawnieni. Bądź też zdarzenia po środkach odurzających.
 2. Przypisane bezpośrednio do danego świadczenia. To znaczy, że obok wyłączeń głównych, ubezpieczyciel może dodatkowo dopisać wyłączenia do określonego świadczenia.

Przy pobycie w szpitalu często pojawiają się takie przypadki jak np.:

 • Operacje plastyczne (te niezwiązane z wypadkiem)
 • Choroby psychiczne
 • Ciążą

 

Warto, aby przemyśleć każdy krok i poświęcić trochę więcej czasu na zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia na wypadek pobytu w szpitalu. Jeżeli sami nie chcemy tego robić, nie znamy się na tym, to warto zasięgnąć porady u Doradcy Ubezpieczeniowego. Znając warunki ubezpieczenia wiemy czego możemy się spodziewać.