Ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego

Ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego, to obowiązek nałożony przez Ministra Finansów dla tych, którzy prowadzą księgi rachunkowe. W samym rozporządzeniu została zapisana obowiązkowa suma ubezpieczenia i jego zakres.

Spis treści

Zakres i suma gwarancyjna ubezpieczenia

To jak wygląda takie ubezpieczenie OC biur rachunkowych jest opisane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. Zakres tego ubezpieczenia to odpowiedzialność cywilna dla biur księgowych prowadzących księgi rachunkowe. Mówiąc wprost jesteś chroniony w przypadku, kiedy wyrządzisz szkodę przez swoje działania lub zaniechania. 

Według obowiązku suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia to 10.000 euro. Jednak pewnie sam wiesz, że przy Twojej pracy pojawiają się znacznie większe sumy i ta, która wynika z obowiązku niekoniecznie może zabezpieczyć w pełni Twoją odpowiedzialność.

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego?

Obowiązkowe ubezpieczenie, to podstawowa ochrona, która nie zawiera wielu czynności wykonywanych przez Twoje biuro rachunkowe. Oznacza to, że nie jesteś chroniony w pełnym zakresie usług, które oferujesz. 

Zacznijmy od tego co obejmuje taka polisa, czyli czynności, które polegają na: 

  • prowadzeniu na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych.
  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyników finansowych
  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i innej dokumentacji
  • sporządzanie sprawozdań finansowych. 

Teraz możesz wywnioskować, że takie obowiązkowe ubezpieczenie nie ma w zakresie wielu innych czynności jak np. KPiR, księgi podatkowe, rozliczanie ZUS, doradztwo kadrowe. Dodatkowo w takim zakresie nie ma rażącego niedbalstwa, a jest to element, który chroni Cię nawet przed nieterminowym złożeniem deklaracji.

Dlaczego warto rozważyć dobrowolne ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego?

Pierwszy powód już poznałeś, czyli ze względu na to, że obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje wielu czynności, które wykonujesz. To zaś ma wpływ na to, że to Ty przejmujesz całe ryzyko, które się z tym wiążę. 

Mówiąc inaczej, gdy popełnisz błąd lub Twój pracownik w zakresie np. rozliczania ZUS, to będziesz musiał sam pokryć ewentualne straty z tym związane. Z drugiej strony jeżeli masz wykupione OC dobrowolne, to nie musisz martwić się o straty finansowe, które wiążą się z pomyłką. 

Dobrowolne ubezpieczenie, to również coś, czym możesz się chwalić wśród swoich klientów. Powierzają Ci jedną z najcenniejszych czynności w ich firmach, czyli dbanie o odpowiednie rozliczenia finansowe. Dodatkowe ubezpieczenie zbuduje poczucie większego bezpieczeństwa wśród klientów. 

Ochrona danych finansowych, to kolejny element, który warto rozważyć. Posiadasz ogromną ilość danych firm, która nie powinna nigdy wpaść w niepowołane ręce. W ostatnim czasie zauważamy bardzo dużą ilość wycieków, a przy okazji wysokość kar, które są nakładane. 

Za wysłanie, chociażby wrażliwych danych na nieodpowiedni adres e-mail, można otrzymać karę nawet w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowe ubezpieczenie tzw. RODO i Cyber pozwala Ci przerzucić odpowiedzialność finansową na towarzystwo. Oznacza to, że w przypadku wycieku danych i kary, to towarzystwo zapłaci, a nie Ty. 

Jaki jest zakres dobrowolnego ubezpieczenia OC biura rachunkowego?

Ubezpieczenie zostało podzielone na sekcje, które możesz wybrać, aby ubezpieczyć swoje biuro rachunkowe. Co ważne, jeżeli akurat nie podlegasz obowiązkowemu ubezpieczeniu, to nie znaczy, że nie możesz wykupić dobrowolnego. 

Zaczniemy od sekcji drugiej, ponieważ pierwsza, to obowiązkowe ubezpieczenie. W sekcjach dodatkowych odpowiedzialność towarzystwa może być od 50.000 zł do 2.000.000 zł.

Sekcja 2 – Księgi podatkowe i KPiR

Sekcja 3 – ZUS i Doradztwo kadrowe

Twoja odpowiedzialność, czyli sekcja 4 – odpowiedzialność karno-skarbowa ubezpieczonego. Tutaj jest ochrona pod względem kontroli skarbowych Twojego biura jak np. refinansowanie mandatu nałożonego na księgowego. 

Sekcja 5 – Cyber i RODO, czyli ochrona danych