Błędnie naliczona składka ZUS

Biuro rachunkowe

Problem: Doradztwo Kadrowe

Ubezpieczyciel: Lloyds

Wypłata odszkodowania: kilka tysięcy złotych

Jak wyglądała sytuacja klienta biura?

Biuro rachunkowego standardowo informuje swojego klienta m.in. o kwotach, które należy zapłacić na ubezpieczenie społeczne za kilkudziesięciu pracowników. 

Klient biura nagle otrzymuje upomnienie, które dotyczy zaległości w opłacaniu składek na łączną kwotę kilku tysięcy złotych. ZUS w piśmie nie podaje źródła błędu, a jedynie kwotę zaległości i dodatkowe koszty z tym związane. W takie sytuacji Biuro Rachunkowe postanawia sprawdzić co się stało.

Co się stało?

Okazuje się, że program, który był wykorzystywany w tym biurze rachunkowym błędnie naliczał składki na ubezpieczenie społeczne, co spowodowało, że niestety w tej sytuacji kwoty podawane były za niskie. Biuro poinformowało klienta, że był to błąd systemu. 

Jak wyglądała szkoda?

Klient poniósł straty związane z kosztami odsetek za zaległości, zryczałtowane koszty upomnienia i nadpłacony podatek dochodowy. 

Wartość szkody została wyliczona na kilka tysięcy złotych, która obejmuje koszty odsetek i upomnień. 

Wniosek

Doradztwo kadrowe nie jest objęte obowiązkowym ubezpieczeniem. W tym przypadku biur rachunkowe miało ubezpieczenie dobrowolne, co pozwoliło na wypłatę odszkodowania. Rozszerzenie dotyczyło doradztwa kadrowego.

Samo powołanie się na błąd systemu nie zwalnia biura od weryfikacji naliczeń. Dlatego też jest to zaliczane do naruszenia obowiązku biura wobec pracownika. Tym samym towarzystwo ubezpieczeniowe w takie sytuacji ponosi odpowiedzialność.