Nieterminowe zgłoszenie do VAT

Biuro rachunkowe

Problem: Zgłoszenie do VAT

Ubezpieczyciel: Lloyds

Wypłata odszkodowania: kilka tysięcy złotych

Jak wyglądała sytuacja klienta biura?

Klient Biura rachunkowego, który świadczy usług spawalnicze miał sporządzoną umowę ze swoim kontrahentem z adnotacją, że jest objęty zwolnieniem podmiotowym z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 o VAT. 

W związku z tym wszelkie faktury były wystawiane bez podatku VAT dla kontrahenta.

Co się stało?

Klient biura rachunkowego w końcu przekroczył limit wartość sprzedaży dla zwolnienia z VAT. 

Zgodnie z prawem powinna zostać sporządzona deklaracja VAT R. Biuro w tym przypadku zorientowało się zbyt późno i deklaracja została złożona po terminie wraz z korektą za kilka miesięcy.

Jak wyglądała szkoda?

Klient biura ze względu na opóźnioną wysyłkę deklaracji VAT R musiał dopłacić podatek VAT wraz z odsetkami za opóźnienie. Co spowodowało dla niego realne straty finansowe. 

Wartość szkody została oszacowana na kilka tysięcy złotych za nieodzyskany podatek VAT przez klienta Biura od jego zleceniodawcy i za odsetki.

Wniosek

Prowadzenie ksiąg do celów podatkowych i składanie deklaracji VAT R nie jest objęte obowiązkowym ubezpieczenie według rozporządzenia. Oznacza to, że jeżeli Twoje biuro rachunkowe ma tylko i wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie, to Ty ponosisz ryzyko takich błędów. 

Ochrona w przypadku takich sytuacji jest uwzględniona dopiero w sekcji II, czyli przy ubezpieczeniu dobrowolnym. 

Trzeba jedynie zwrócić uwagę na to, że nie zawsze nałożony podatek stanowi szkodę dla klienta. Podatek, którego obowiązek zapłaty istniał niezależnie od błędu biura, nie jest szkodą. W takim przypadku szkoda, to ewentualne odsetki i kary, które mogłyby być nałożone na klienta.