Akceptacja regulaminu promocji "Bon na start"

Administrator danych osobowych:

Kumala sp. z o.o.
90-057 Łódź
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/8
NIP: 7252312292
KRS: 0000922443

Administrator informuje, że:

  1. Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora mającego siedzibę pod wyżej wskazanych adresem;
  2. Dane osobowe w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem będą przetwarzane w celu przedstawiania ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, obsługa umów ubezpieczenia, tj. przyjmowanie wypowiedzeń, informacji o zbyciu pojazdu, przypominanie o terminie zapłaty składki oraz o końcu i wznowieniu polisy, oferowanie produktów i usług towarzystw ubezpieczeniowych, utrzymania relacji związanych z trwającą umową, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celach analitycznych i profilowania; Dane osobowe zostały podane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, poprawiania oraz trwałego usunięcia (prawo do zapomnienia), ograniczenia ich przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;
  4. na każdym etapie realizacji umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionej umowy;
  5. W celu złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych, sprzeciwu oraz skargi się skontaktować z Administratorem danych osobowych;
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania.
  7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora związanych z celem przetwarzania.